جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

شرکت هزارگذر

از آنجائیکه کشور ما در دستیابی به محصول پایدار و امن با تحریمهای گسترده مواجه بوده و امکان خرید محصولات خارجی وجود ندارد ، لذا ما در شرکت توسعه تجارت هزارگذر با استفاده از توانمندی و دانش متخصصین داخلی و با رویکرد بهره برداری از دانش و تجربیات شرکتهای تولید کننده خارجی اقدام به طراحی معماری و شخصی سازی سامانه تحلیل داده با ظرفیت پردازش داده های حجیم نموده ایم. از طرفی با توجه به امکان توسعه و نیازمندیهای آتی سازمانهای بهره بردار این سامانه به گونه ای طراحی می شود که با استفاده از API (واسط برنامه نویسی) پلتفرم، امکان اتصال به سایر کتابخانه ها و ابزارهای متن باز و یا اپلیکیشنهای سازمان بهره بردار را فراهم سازد. روش ما در تحقق این سامانه بهره گیری از ابزارهای متن باز و دانش و تجربیات کارشناسان و متخصصین داخلی در حوزه data science و پشتیبانی فنی شرکتهای معتبر خارجی می باشد .