جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

درخواست دمو

فرم درخواست دمو را پر کنید تا واحد پشتیبانی ما در کوتاه ترین زمان با شما تماس بگیرند

با ما در ارتباط باشید

Hadoop

نصب همه ملزومات به صورت یکجا

معماری ریزسامانه

سکوی مدیریتی اختصاصی

کاربری ساده و پایدار در مقیاس بزرگ

جستجوی الگوهای برخط کلان داده

انعطاف پذیری در اتصال به نوع داده های ساختار یافته و غیر ساختار یافته بطور همزمان

Miner

مدت زمان کوتاه انجام پروژه

امنیت داده و پیاده سازی اصول حکمیت داده 

Data Governance

کنترل کیفیت بر خط

UE

تبدیل تصویر به شاخص های قابل اندازه گیری و مقایسه پذیر با استفاده از روابط ریاضی

یادگیری ماشین تصاویر

تعریف و شناسایی الگوی تصاویر

کنترل آماری تصاویر با الگوی مورد انتظار

تعین طرح هشدار تصاویر غیر مطلوب یا نواحی غیر متعارف

ETL

انجام خدمات ETL برای سازمانها

استخراج منابع

تبدیل داده ها به فرمت قابل استفاده

بارگذاری اطلاعات

GIS

مدیریت مبتنی بر مکان اینترنت اشیا

تخصیص منابع

مدیریت منابع طبیعی

مدیریت زنجیره تامین

مدیریت بحران

Data Mining

اجرای راهکار هوش تجاری و انبار داده

مشاوره انبار داده

پشتیبانی نظارت و کنترل انبار داده

طراحی انبار داده

Text Mining

تبدیل متن به داده کمی و برداری

مدل سازی یادگیری نظارتی یا غیر نظارتی

تعریف و شناسایی الگو

اعتبار سنجی

پیاده سازی

Face Recognition

خدمات تشخیص چهره کلان

سخت افزارهای بیومتریک

پشتیبانی، نظارت و خدمات مربوطه

طراحی سولوشن های سازمانی

برخی از مشتریان مهم ما

ارائه دهنده خدمات به سازمانها، نهادها، ارگانهای دولتی و خصوصی